"Trung bình, đàn ông vẫn kiếm được nhiều tiền hơn phụ nữ." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Trung bình, đàn ông vẫn kiếm được nhiều tiền hơn phụ nữ." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trung bình, đàn ông vẫn kiếm được nhiều tiền hơn phụ nữ." dịch câu này sang tiếng anh là: On average, men still earn more than women.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login