"Đến năm 1989, họ đã sử dụng các mạng lưới thần kinh để đánh giá rủi ro tín dụng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Đến năm 1989, họ đã sử dụng các mạng lưới thần kinh để đánh giá rủi ro tín dụng." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đến năm 1989, họ đã sử dụng các mạng lưới thần kinh để đánh giá rủi ro tín dụng." câu này tiếng anh dịch: By 1989, they were using neural networks to assess credit risks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login