"Anh vô tình làm tổn thương tình cảm của cô." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Anh vô tình làm tổn thương tình cảm của cô." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh vô tình làm tổn thương tình cảm của cô." câu này dịch sang tiếng anh:He inadvertently hurt her feelings.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login