"Họ giàu trí tưởng tượng, nhanh chóng và hài hước." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Họ giàu trí tưởng tượng, nhanh chóng và hài hước." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ giàu trí tưởng tượng, nhanh chóng và hài hước." dịch sang tiếng anh: They were imaginative, quick, and humorous.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login