"Điều này đã giết chết hy vọng của tôi." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Điều này đã giết chết hy vọng của tôi." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều này đã giết chết hy vọng của tôi." tiếng anh câu này là:This has killed my hopes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login