"Cô ấy đang nghĩ đến việc đi vào giảng dạy." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Cô ấy đang nghĩ đến việc đi vào giảng dạy." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy đang nghĩ đến việc đi vào giảng dạy." câu này tiếng anh dịch: She's thinking of going into teaching.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login