"Cô thề mù mà cô chưa bao giờ nhìn thấy anh trước đây." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cô thề mù mà cô chưa bao giờ nhìn thấy anh trước đây." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô thề mù mà cô chưa bao giờ nhìn thấy anh trước đây." câu này tiếng anh dịch: She swore blind that she had never seen him before.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login