"Cô đi bộ tương đối nhanh cho một đứa trẻ ba tuổi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Cô đi bộ tương đối nhanh cho một đứa trẻ ba tuổi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đi bộ tương đối nhanh cho một đứa trẻ ba tuổi." tiếng anh là: She walks relatively fast for a child of three.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login