"Cô ấy có kinh nghiệm và tự tin." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Cô ấy có kinh nghiệm và tự tin." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy có kinh nghiệm và tự tin." dịch sang tiếng anh: She is experienced and self-assured.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login