"Thêm sự xúc phạm đến thương tích, cô ấy ném món quà của tôi vào thùng rác." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Thêm sự xúc phạm đến thương tích, cô ấy ném món quà của tôi vào thùng rác." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thêm sự xúc phạm đến thương tích, cô ấy ném món quà của tôi vào thùng rác." tiếng anh câu này dịch: Adding insult to injury, she threw my gift into the trash.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login