"Thời gian trôi đi thông thường giữa yêu cầu và giao hàng là hai ngày." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Thời gian trôi đi thông thường giữa yêu cầu và giao hàng là hai ngày." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thời gian trôi đi thông thường giữa yêu cầu và giao hàng là hai ngày." dịch câu này sang tiếng anh: The usual time lapse between request and delivery is two days.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login