"Các kỹ thuật viên đã được gửi để đo độ cứng của vật liệu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Các kỹ thuật viên đã được gửi để đo độ cứng của vật liệu." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các kỹ thuật viên đã được gửi để đo độ cứng của vật liệu." tiếng anh là: The technician was sent to measure the hardiness of the material.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login