"Barnes đang tìm kiếm bầu cử lại." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Barnes đang tìm kiếm bầu cử lại." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Barnes đang tìm kiếm bầu cử lại." tiếng anh câu này dịch: Barnes is seeking re-election .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login