"Sữa trở nên đặc khi nước được lấy ra khỏi nó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Sữa trở nên đặc khi nước được lấy ra khỏi nó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sữa trở nên đặc khi nước được lấy ra khỏi nó." câu này dịch sang tiếng anh:Milk becomes condensed when water is taken out of it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login