"Không có gì tốt để có được bằng cách đào vào anh ta." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Không có gì tốt để có được bằng cách đào vào anh ta." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có gì tốt để có được bằng cách đào vào anh ta." dịch sang tiếng anh: No good was to be got by peaching on him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login