"Bạn nên ăn năn và bắt đầu lại." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Bạn nên ăn năn và bắt đầu lại." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn nên ăn năn và bắt đầu lại." câu này tiếng anh dịch: You should repent and start anew.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login