"Tôi không thấy cần thiết phải báo cáo sự việc." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tôi không thấy cần thiết phải báo cáo sự việc." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không thấy cần thiết phải báo cáo sự việc." câu này dịch sang tiếng anh là: I did not consider it necessary to report the incident.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login