"Đối với các nghệ sĩ nghiêng, thị trường đường phố là đầy quan tâm." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đối với các nghệ sĩ nghiêng, thị trường đường phố là đầy quan tâm." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đối với các nghệ sĩ nghiêng, thị trường đường phố là đầy quan tâm." dịch câu này sang tiếng anh là: For the artistically inclined, the street markets are full of interest.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login