"Các học giả là một nhà tư tưởng chính xác." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Các học giả là một nhà tư tưởng chính xác." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các học giả là một nhà tư tưởng chính xác." câu này dịch sang tiếng anh là: The scholar is an exact thinker.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login