"Tôi nhận ra rằng niềm tin của tôi vào anh đã bị đặt không đúng chỗ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi nhận ra rằng niềm tin của tôi vào anh đã bị đặt không đúng chỗ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi nhận ra rằng niềm tin của tôi vào anh đã bị đặt không đúng chỗ." câu này tiếng anh dịch: I realized that my trust in him was misplaced.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login