"Nhóm đã làm việc chăm chỉ và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng thành công." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Nhóm đã làm việc chăm chỉ và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng thành công." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhóm đã làm việc chăm chỉ và những nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng thành công." tiếng anh câu này dịch: The team have worked hard and their efforts have been rewarded with success.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login