"Đoàn thám hiểm đang tìm kiếm sự tài trợ từ một trong những ngân hàng lớn." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đoàn thám hiểm đang tìm kiếm sự tài trợ từ một trong những ngân hàng lớn." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đoàn thám hiểm đang tìm kiếm sự tài trợ từ một trong những ngân hàng lớn." câu này tiếng anh là: The expedition is looking for sponsorship from one of the major banks.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login