"Các loại quả mọng có độc cho chim." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Các loại quả mọng có độc cho chim." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các loại quả mọng có độc cho chim." dịch sang tiếng anh: The berries are poisonous to birds.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login