"Có ai có máy làm mát không?" tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Có ai có máy làm mát không?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có ai có máy làm mát không?" dịch câu này sang tiếng anh: Does anyone have any cooler?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login