"Trộn bơ với 1 chén đường bột cho đến khi nhạt và mịn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Trộn bơ với 1 chén đường bột cho đến khi nhạt và mịn." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trộn bơ với 1 chén đường bột cho đến khi nhạt và mịn." câu này dịch sang tiếng anh là: Mix the butter with 1 cup of powdered sugar until light and fluffy.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.