"Từ lâu tôi đã tha thứ cho cô ấy vì những gì cô ấy đã làm." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Từ lâu tôi đã tha thứ cho cô ấy vì những gì cô ấy đã làm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Từ lâu tôi đã tha thứ cho cô ấy vì những gì cô ấy đã làm." tiếng anh dịch: I've long since forgiven her for what she did.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login