"Nhóm quyết định thực hiện một cuốn nhật ký video về chuyến đi xe đạp." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Nhóm quyết định thực hiện một cuốn nhật ký video về chuyến đi xe đạp." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhóm quyết định thực hiện một cuốn nhật ký video về chuyến đi xe đạp." dịch sang tiếng anh: The group decided to make a video diary of the cycling trip.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login