"Hãy tưởng tượng một kịch bản mà chỉ có 20% người có việc làm." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Hãy tưởng tượng một kịch bản mà chỉ có 20% người có việc làm." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy tưởng tượng một kịch bản mà chỉ có 20% người có việc làm." dịch câu này sang tiếng anh: Imagine a scenario where only 20% of people have a job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login