"Anh làm mới mình bằng một ly trà đá." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Anh làm mới mình bằng một ly trà đá." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh làm mới mình bằng một ly trà đá." câu này tiếng anh là: He refreshed himself with a glass of iced tea.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login