"Tôi không nói chuyện với anh ta; bạn làm công việc bẩn thỉu của riêng bạn!" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi không nói chuyện với anh ta; bạn làm công việc bẩn thỉu của riêng bạn!" dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không nói chuyện với anh ta; bạn làm công việc bẩn thỉu của riêng bạn!" câu này dịch sang tiếng anh là: I'm not talking to him; you do your own dirty work!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login