"Tôi sẽ nói với bạn sau." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi sẽ nói với bạn sau." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
2 years ago
Asked 2 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sẽ nói với bạn sau." dịch sang tiếng anh: I'll tell you later.
Answered 2 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login