"Sự đột ngột và không có khả năng của họ làm cho chúng ta bị bệnh." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Sự đột ngột và không có khả năng của họ làm cho chúng ta bị bệnh." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự đột ngột và không có khả năng của họ làm cho chúng ta bị bệnh." dịch câu này sang tiếng anh: Their abruptness and improbability made us sick.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login