"Bạn không có gì để tự mãn về." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Bạn không có gì để tự mãn về." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn không có gì để tự mãn về." câu này dịch sang tiếng anh:You've got nothing to be smug about.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login