"Cây bụi rất giống cây, nhưng nhỏ hơn và phân nhánh nhiều hơn." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Cây bụi rất giống cây, nhưng nhỏ hơn và phân nhánh nhiều hơn." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cây bụi rất giống cây, nhưng nhỏ hơn và phân nhánh nhiều hơn." câu này tiếng anh dịch: Shrubs are much like trees, but are smaller and more profusely branched.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login