"Cô ấy là một nhà thể thao tuyệt vời, và xinh đẹp để khởi động." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Cô ấy là một nhà thể thao tuyệt vời, và xinh đẹp để khởi động." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy là một nhà thể thao tuyệt vời, và xinh đẹp để khởi động." câu này dịch sang tiếng anh là: She was a great sportswoman, and beautiful to boot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login