"Máy phát chính của virus là gì?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Máy phát chính của virus là gì?" tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Máy phát chính của virus là gì?" tiếng anh là: What is the main transmitter of the virus?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login