"Đừng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào những cô gái đó!" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đừng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào những cô gái đó!" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào những cô gái đó!" tiếng anh dịch: Don't just stand there gawking at those girls!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login