"Chúng tôi tắt đèn xe đạp để tiết kiệm pin." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Chúng tôi tắt đèn xe đạp để tiết kiệm pin." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi tắt đèn xe đạp để tiết kiệm pin." tiếng anh câu này dịch: We turned the bicycle lights off to conserve the batteries.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login