"Khi cô ở trong tù, bạn bè thường mang sách và viết tài liệu cho cô." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Khi cô ở trong tù, bạn bè thường mang sách và viết tài liệu cho cô." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi cô ở trong tù, bạn bè thường mang sách và viết tài liệu cho cô." câu này tiếng anh là: While she was in prison, friends used to bring her books and writing materials.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login