"Bạn đang hoàn toàn điên rồ!" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Bạn đang hoàn toàn điên rồ!" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đang hoàn toàn điên rồ!" dịch sang tiếng anh: You are utterly mad!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login