"Ông đã cho những người đàn ông xấu đằng sau song sắt." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Ông đã cho những người đàn ông xấu đằng sau song sắt." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã cho những người đàn ông xấu đằng sau song sắt." tiếng anh câu này dịch: He was for putting bad men behind bars.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login