"Dell có các hệ thống và tất cả mọi thứ đi kèm với chúng, từ các cấp độ 286 cho đến các mô hình mạng 486 hùng mạnh." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Dell có các hệ thống và tất cả mọi thứ đi kèm với chúng, từ các cấp độ 286 cho đến các mô hình mạng 486 hùng mạnh." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dell có các hệ thống và tất cả mọi thứ đi kèm với chúng, từ các cấp độ 286 cho đến các mô hình mạng 486 hùng mạnh." dịch câu này sang tiếng anh: Dell has systems and everything that goes with them, from entry-level 286s to mighty networking 486 models.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login