"Hãy chắc chắn rằng cô ấy nhận được nhiều không khí trong lành." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Hãy chắc chắn rằng cô ấy nhận được nhiều không khí trong lành." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy chắc chắn rằng cô ấy nhận được nhiều không khí trong lành." câu này tiếng anh dịch: Make sure she gets plenty of fresh air.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login