"Tôi không có niềm tin vào anh ta." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Tôi không có niềm tin vào anh ta." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không có niềm tin vào anh ta." câu này dịch sang tiếng anh là: I have no trust in him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login