"Rõ ràng là Gina đã nói dối." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Rõ ràng là Gina đã nói dối." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Rõ ràng là Gina đã nói dối." tiếng anh là: It was obvious that Gina was lying.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login