"Phía nam của thành phố gần như đã trở thành một khu vực chiến tranh." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Phía nam của thành phố gần như đã trở thành một khu vực chiến tranh." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phía nam của thành phố gần như đã trở thành một khu vực chiến tranh." dịch sang tiếng anh: The south side of the city has virtually become a war zone.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login