"Những kinh nghiệm ban đầu của ông đã biến ông thành một nhà cải cách xã hội đam mê." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Những kinh nghiệm ban đầu của ông đã biến ông thành một nhà cải cách xã hội đam mê." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những kinh nghiệm ban đầu của ông đã biến ông thành một nhà cải cách xã hội đam mê." tiếng anh câu này dịch: His early experiences turned him into a passionate social reformer.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login