"Đường phố của nó đã được đặt trong một mô hình lưới." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Đường phố của nó đã được đặt trong một mô hình lưới." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đường phố của nó đã được đặt trong một mô hình lưới." tiếng anh câu này dịch: Its streets were laid out in a grid pattern.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login