"Ban nhạc đã chơi một bản nhạc rock, jazz và nhạc đồng quê kỳ lạ." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ban nhạc đã chơi một bản nhạc rock, jazz và nhạc đồng quê kỳ lạ." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ban nhạc đã chơi một bản nhạc rock, jazz và nhạc đồng quê kỳ lạ." câu này tiếng anh dịch: The band played a strange brew of rock, jazz, and country music.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login