"Phương pháp là chính sự đơn giản." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Phương pháp là chính sự đơn giản." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phương pháp là chính sự đơn giản." câu này dịch sang tiếng anh:The method is simplicity itself.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login